4H-yhdistys

Tervetuloa Kylmäkosken yhdistys ry. sivuille!

Yhdistyksen sivuilta näet mitä toimintoja ja palveluita 4H-yhdistys tarjoaa...

Tilaa 4H-yhdistykseltä!

Kotisiivous, pihanhoito, haudanhoito.

Liity 4H-Jäseneksi!

Tervetuloa mukaan 4H-toimintaan. Jäsenenä voit osallistua 4H monipuoliseen toimintaan. Saat jäsenetukortin jolla saat suomessa alennusta jäsenetu liikkeistä.

4H-yritys

4H-yritys tarjoaa 13 - 28 vuotiaille nuorille mahdollisuuden hankkia omaa rahaa ja kokeilla siipiään yrittäjänä. www.4h.fi

Nuori seniorityöhön-toiminta

Lahjoita vaikkapa yksityishenkilönä  rahaa Nuori seniorityöhön- toimintaamme tai yli 13-vuotias nuori ilmoittaudu mukaan virkistämään senioreidemme päivää. Lahjoituksena saadut rahat käytetään nuorten kurssitukseen ja palkkaukseen vanhusten virkistystoiminnassa Akaassa.

 

YHTEYSTIEDOT:

Kylmäkosken 4H-yhdistys r.y.

Toimisto Haavistontie 7 as 9.

37910 Akaa (Kylmäkoski kk)

 

Toiminnanjohtaja vuosilomalla 24.10.-24.11.2019

Sari-Liisa Takku

050-4065873

sari-liisa.takku@4h.fi

 

Toiminnanohjaaja työpalvelu, haudanhoito sopimukset

Heidi Yliaho

040-5451354

heidi.yliaho@4h.fi

 

Kerhot, ilmoittautumiset, koulutukset

Kerhot, Kylmäkosken 4H-yhdistys

040-5404831

kylmakoski@4h.fi

 

4H-yritykset, Nuori seniorityöhön-toiminta

Sari-Liisa Takku

050-4065873

sari-liisa.takku@4h.fi

 

 

Yhdistyksen kotisivut

www.kylmakoski.4h.fi

 

Löydät meidät myös Facebookista

www.facebook.com/kylmakoski4H

Lisätietoa 4H toiminnasta löydät www.4h.fi

TOIVONTUVALTA

4H kerää yhteen tuhansia

4H on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa.

4H edistää nuorten työelämävalmiuksien kehittymistä ja työllistää nuoria.

4H-yhdistykset tarjoavat haja-asutusalueilla ja taajamissa lapsille ja nuorille vapaa-ajan harrastustoimintaa ja organisoivat nuorten ansiotulomahdollisuuksia, harrastuksenomaisia nuorten yrityksiä sekä tekevät kouluyhteistyötä.

Pirkanmaalla toimii 21 paikallista 4H-yhdistystä, joiden organisoimaan toimintaan vuosittain osallistuu noin 3 600 lasta ja nuorta iältään 6–28 vuotta.

Suomessa on yhteensä noin 750 nuorten omaa 4H-yritystä, jotka työllistävät yhteensä tuhat nuorta.

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE kylmakoski.4h.fi sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm:             14.8.2018
Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Kylmäkosken  4H -yhdistys r.y.

Osoite:         Haavistontie 7 as. 9, 37910 Akaa

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Sari-liisa Takku, toiminnanjohtaja,

 Kylmäkosken 4H -yhdistys r.y.

Osoite:           Haavistontie 7 as. 9, 37910 Akaa

Sähköposti:   sari-liisa.takku(a)4h.fi                                          

Puhelin:         050 4065873

 

Rekisterin nimi : Nettisivujen www.kylmakoski.4h.fi kautta kerättävät tiedot

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille

2) Työhakemukset

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
1) Kerhojen, leirien, kurssien ja koulutusten  ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.
        Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto, työnvälitys, haudanhoitosopimukset.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)
 

2) Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet

3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus )

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

  1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.
  2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse.
  3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Ko. rekisterit tarkastetaan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot kylmakoski.4h.fi nettisivujen lomakkeilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Kylmäkosken 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.